Item van de maand

 Roerdomp

 Gehuchtbenamingen Toponymie

  Broeder en zuster Wilt uit Gestel

 Een schuilkelder in Lummen centrum  

 Wellenshoeve

 De tien geboden van de vrouw anno 1884

 De tien geboden van de bediende anno 1883

 De tien punten voor het Amerikaans handelspersoneel anno 1872

 Willekensberg  

  Spaar en leengilde groot Lummen

  Brood bakken

  Kermis affiche augustus 1914

   Brief van een oudstrijder 14-18 aan zijn vrouw

   Mobilisatie

   Priester Hubert Boonen

   Sacrament van mirakel

   Weerspreuken