ARCHIEFSTUK – FOTO WILLEKENSBERG

  

Zo goed als in de achtertuin van restaurant “Beukenhof”, gelegen tegenover de kapel “Onze-Lieve-Vrouw van de Beukenboom”, bevindt zich een  verhoging.

Sommigen noem(d)en het een tumulus, anderen “het bergske” of  “hooiberg” en nog anderen menen dat het de overtollige aarde is uit een geboorde/gegraven waterput.

Een gedeelte van deze ophoging werd verschillende tientallen jaren geleden afgegraven zodat een locatie ontstond om er een waterreservoir in aan te leggen. Dit dan omwille van het feit dat destijds de hoger gelegen gebieden in Lummen - tijdens piekmomenten van waterafname - erg veel last hadden om ten volle van de waterleiding te kunnen genieten.

Gezien de omgeving thans totaal begroeid is met struiken en bomen vermoeden we dat bovenstaande foto werd genomen in de jaren vijftig, of eerder, in vorige eeuw.

Op de stafkaart van Lummen, gedrukt door het MGI in 1912, is deze verhoging eveneens terug te vinden. Een klein cirkeltje (zie witte pijl op foto hiernaast) geeft aan dat dit landschapselement toen ook al bestond. Merkwaardig genoeg toont een stafkaart van het MGI te Brussel van 1961 geen markering van dit element hoewel het toen nog bestond in zijn oorspronkelijke vorm.

Kent iemand de juiste benaming en de reden van bestaan van deze ophoging?

Eén en ander doet denken aan “Signal de Botrange” in de Ardennen. Boven op dit hoogste punt van de België (694m) werd nog eens een verhoging aangelegd voor een nog wijder uitzicht.

 

De Willekensberg te Lummen – het hoogste punt van Lummen - is gelegen op 61,25m  boven de zeespiegel.