ARCHIEFSTUK

 

Een van de grote bezielers van het openluchtmuseum van Bokrijk was Charles Wellens.

Door zijn toedoen werd het eerste boerderijtje – de hoeve van pachter Engelen te Lummen voorheen gelegen aan de Oostereindestraat - aldaar heropgericht en ingehuldigd op 7 september 1953.

Doch vooraleer het zover was diende het boerderijtje aan de Oostereindestraat minutieus afgebroken te worden, de onderdelen genummerd, opgetekend en vervolgens vervoerd naar Bokrijk.

      

                                            

                                                                                                                                      

In ons heemkundig archief  beschikken we over een foto (zie boven links) die het boerderijtje toont in zijn naakte toestand met alleen de houten gebinten, net voor de overbrenging naar Bokrijk. Ter vergelijking, ernaast, het schilderij gemaakt door Charles Wellens zoals het voordien bestond.

Ongeveer in het midden van de foto (links) bemerk je de centrale ingangsdeur. Indien je de  foto even vergroot bemerk je in de bovendrempel van de deur een uitstulping naar beneden, zijnde het wereldteken bestaande uit een symbolische voorstelling van de aarde met daarboven een ruis.

 

 Jozef Weyns maakte een detailschets van dat onderwerp. We bemerken dan meteen het bouwjaar van de boerderij evenals de betekenis van het wereldteken.

Toch moeten we vermelden dat bij de heroprichting van het boerderijtje enige “vrijheid” van indeling werd genomen. Niet alle vertrekken binnen het gebouw werden in de oorspronkelijke vorm overgenomen en heropgericht. Zo werd onder andere het “hondenrad” toegevoegd aan de hoeve.

 

 Dat de Wellenshoeve in Bokrijk voor enige fierheid zorgde bleek uit het feit dat een tekening van de Wellenshoeve jarenlang als logo werd gebruikt op elk briefhoofd van het openluchtmuseum.