TEN TIJDE VAN DE MOBILISATIE

 

Men moet echt niet naar de Westhoek trekken om nog echte loopgraven te verkennen (WO I).

Ook in Lummen, onder andere in het gehucht Thiewinkel, kan men nog een fractie zien van loopgraven  gegraven door soldaten in mobilisatietoestand net voor WO II, meer bepaald in de buurt van de Opworpstraat, de buitenaftakking naar de Vijverstraat (te bereiken via het naamloze straatje tegenover de Lagendalstraat)  en de dreef die leidt  naar  Kasteel Sint-Paul. Het is een aanrader deze sites te bezoeken niet alleen om het historisch verleden maar ook om de natuur en de nog ongeschonden omgevingstreek.

 

Gezien het Albertkanaal volgens de Belgische legerleiding, in de tijdspanne 1939-1940, een uitstekende verdedigingslijn was moest deze op enkele honderden meters daar vandaan versterkt worden met  grondtroepen en geschut in loopgraven teneinde het oprukkende Duitse leger te stuiten. Het baatte echter niet. Een 18daagse veldtocht stelde een einde aan de verdediging.

 

Hieronder vindt u een stratenschets met de locatienummers  van de loopgraven en de overeenstemmende foto’s.

 

Toch nog even dit. Ook in de Thiewinkelstraat bevond zich tot voor kort nog een loopgraaf, ter hoogte van de Claeshoekstraat, net voor de bocht richting Lummen (zie locatie 4 op de hieronder  getoonde stratenschets). Deze loopgraaf werd tijdens de zomer van 1944 gemaakt door Lummenaren (onder andere Albert Vanderaerden) op bevel van de Duitse bezetter. Deze keer was de bedoeling andersom. De Duitse bezetter verwachtte de Amerikaanse/Engelse/Canadese bevrijders en mede daardoor trachtte de Duitse legerleiding ook haar strategische punten te versterken. Ook dat baatte niet. Op 6 september 1944 werd Lummen gezuiverd van Duitse troepen.

 

 

DE LOOPGRAVEN

 

Foto 1. Locatie: Tegenover de Lagendalstraat, links in,  een naamloze straat, 300m verderop, links, vlak achter een beekje. De inkeping in de bodem (gele lijn) bepaalt nog juist de vervormde “S” vorm van de loopgracht van destijds. Aan de zijkanten rijzen na zovele jaren bomen en struikgewas op.

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. In de buurt van de Opworpstraat. De meeste duidelijke van al de loopgraven. Ook hier overwoekerd door boom- en struikgewas, doch daardoor intact gebleven met stevige flanken rechtgehouden door het wortelgestel van de begroeiing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  3. Locatie te bereiken langsheen de dreef die leidt naar Kasteel Saint-Paul vanaf de Thiewinkelstraat. 300m. verderop links in een dennenbos.

Dit is een minder duidelijke aflijning, gezien de inkeping in de bodem volledig met bladeren is gevuld en vervolgens humus is geworden. Ter aandacht: deze dreef is echter wel een privé weg. Betreden op eigen risico en mits toestemming.

 

 

 

 

 

 

 

                                             INGEKWARTIERD BIJ DE BURGERS

 

Tijdens de jaren 1939/1940 werden duizenden soldaten opgeroepen om zich te begeven naar hun aangegeven stationnement. Ze werden voor een groot gedeelte ingekwartierd bij de burgers. Anderen werden ‘gelegerd’ in scholen en inderhaast opgerichte legerbarakken.

 

 

Voor de Lummense bevolking was het wel even wennen aan de intrek van de gemobiliseerde soldaten, soms een hele sectie als onderdeel van een compagnie, per woning.

Toch moest men het gedwongen aanvaarden  gezien dit een burgerplicht was voor het vaderland aan de vooravond van een oorlog.

Omdat het huiselijk leven niet altijd aangenaam was in zo een situatie, en men de gemobiliseerde soldaten liever kwijt dan rijk was,  richtte het gezinshoofd soms een smeekbede aan de burgemeester, al dan niet met gegronde argumenten. Zo ook de heer Vanbost die de komst van zijn zus verwachtte en alzo hoopte meer  privacy te hebben voor zijn gezin.

 

 

 

 

 

STATIONNEMENT

 

 

In het noordelijk gelegen deel van Thiewinkel kregen 20 gezinnen 187 militairen op logement. Dit zoals blijkt uit de hiernaast getoonde logieslijst. Van het zuidelijke gedeelte van Thiewinkel is er voorlopig nog niets bekend maar volgens insiders zal dit zeker evenveel zijn.

Uiteraard vonden zulke stationnementen evenzeer plaats in de gehuchten Genenbos, Molem, Rekhoven, Oostereinde, Lummen-centrum, Geneiken….