Welkom

 

 

 

We zijn blij dat u interesse toont voor de Geschied- en Heemkundige Kring van Groot Lummen.

De geschiedenis van onze drie deelgemeenten Linkhout, Lummen en Meldert willen we graag achterhalen en met u delen.

Dat kan slechts door een grote inbreng van sympathisanten die hun documenten, foto’s en info beschikbaar stellen. Daarnaast doen we uiteraard zelf ook aan archiefonderzoek op allerlei locaties.

Onze leden ontvangen twee keer per jaar een tijdschrift  waarin allerlei onderwerpen aan bod komen.

Daarnaast organiseren we af en toe een tentoonstelling of lezing over een onderwerp dat mensen aanspreekt en werken we mee met allerlei activiteiten in de gemeente.

In de Wijngaardstraat 8 hebben we ondertussen ons materiaal ondergebracht en het archief is raadpleegbaar voor leden op donderdagnamiddag. Voor het brengen van documenten, foto’s, bidrentjes, voorwerpen of afhalen van materiaal voor activiteiten, zijn ook niet-leden hartelijk welkom (13.30 uur – 16 uur).

Ook studenten kunnen er terecht, maar maken best een afspraak via heemkringlummen@gmail.com

 

 

Sluitingsdagen van HK-lokaal in 2024 :

9 mei, 13 en 20 juni, 19 september