DE DEELGEMEENTE LINKHOUT

Ontstaan van de naam Linkhout

De naam Linkhout zou reeds in 1139 voorkomen, maar dan onder de vorm "Linckholt" wat zou betekenen : "gegolfd hout of bos".
Linkhout zou dus beboste helling of glooiing betekenen.
Linkhout, deelgemeente van de heerlijkheid Lummen.
Linkhout maakte tot aan de Franse Revolutie deel uit van de baronie Lummen, samen met Koersel, Schulen en Stokrooi.
Omstreeks 1343 zou de Heer van Lummen, Adolf Van der Marck zich ertoe verplicht hebben van de heerlijke rechten af te staan aan de Hertog van Brabant als onderpand voor een lening van 200 pond.. Deze afstand is in de loop der tijden een voortdurende bron van strubbelingen geweest. Door het ontbreken van de juiste afbakeningen tussen Loonse en Brabantse eigendom, bouwden de inwoners van Linkhout hun huizen over de landsgrenzen heen. Zo ontsnapten zij aan belastingen, karweien en krijgslasten. Indien nodig, hingen de bewoners van Linkhout hun kookhaak van de open haard nu eens op Brabants, dan weer op Loons grondgebied. Aldus werden zij bekend als gewiekste belastingontduikers.
Het gemeentewapen van Linkhout is dit van het geslacht Arenberg en werd bij K.B. toegekend aan Linkhout op 24 mei 1960.

Parochie

Linkhout zou reeds als parochie bestaan sedert 1178. De parochie hoorde toe aan de abdij van Sint-Truiden. De eerste kerk stond in het Schulensbroek en behoorde aan Donk en Linkhout. De begevingsrechten, die aan de abdij hoorden, werden in 1263 door de Graaf van Loon aangeslagen. Daar er elk jaar overstromingen waren in het Schulensbroek was de kerk vaak ontoegankelijk. Noodgedwongen werd er later een kerk gebouwd in het midden van het dorp op de plaats waar zich vandaag het kerkhof bevindt. De communiebank (in 1965 verwerkt tot altaar), dateert uit 1667. Rond 1846 werd er een nieuwe kerk gebouwd, waaraan in 1904 en 1938 verbouwingen werden uitgevoerd.

Historische vondsten in Linkhout

In 1956 deed de toenmalige opzichter van de zanduitbating, de heer Leo Vanhaeren uit Linkhout, een historische vondst. Op de grens van Zelem, op de plaats die "Kampbergen" wordt genoemd, bevonden zich een paar voorwerpen in ijzer en een reeks potten.
De potjes werden gevonden op een diepte van 90 cm, bovenaan op de zuidelijke helling van een heuvel en bevatten slechts zand. Beenderen of grondsporen werden echter niet opgemerkt door de werklieden.

Toeristische bezienswaardigheden Linkhout

Sint Trudokerk

De kerk heeft als patroonheilige Sint Trudo.
De parochie Linkhout zou reeds voor 1178 afgescheiden zijn van Lummen. Linkhout als parochie behoorde toe aan het Concilie van Zoutleeuw en de abdij van Sint-Truiden had er de begevingsrechten van. Vandaar Sint-Trudo als patroon. Het was de abdij van Sint-Truiden die in Linkhout een kapel gesticht had, die later parochiekerk geworden is.

Bron www.lummen.be