DE ONAFHANKELIJKE

 

der Provincie Limburg

19 september 1862

  Bij het verkopen van een woning in Lummen wordt dikwijls ingespeeld op de goede ligging. Er wordt dan onder andere verwezen naar de op- en afritten van de autosnelwegen alsook naar het klaverblad  op enkele minuten van het te verkopen eigendom.

Vroeger, en dan hebben we het over het jaar 1863, werd bij een verkoop eveneens verwezen naar de dichtstbijzijnde centra in de buurt of andere aanknopingspunten.

  Hieronder een artikel uit “De Onafhankelijke” met de bekendmaking van een openbare verkoop van onroerende goederen waarvan een voornaam deel  thans tot het MPI Sint-Ferdinand behoort.  Het  omschrijft dat de steden Hasselt en Diest op twee uren afstand van het te verkopen eigendom gelegen zijn. Er wordt zelfs verwezen naar de spoorweg van Hasselt naar Diest (Lier) die op dat ogenblik vergund werd maar nog niet aangelegd. Dit laatste gebeurde pas drie jaar later op 2 juli 1865.