Krantenartikel van   22 september 1867

 

 

 

Toen de oude kerk van Lummen centrum in de tweede helft van de 19de eeuw in verval geraakte was er noodzaak  voor een nieuwe kerk. Door een officiële aankondiging in de krant “ De Onafhankelijke” te plaatsen werd de aanbesteding voor de nieuwbouw publiek gemaakt. (zie kopie van aankondiging)

 

Volgens de mondelinge overlevering werd de oude kerk afgebroken vooraleer er een nieuwe kwam zodat de  eucharistievieringen moesten gehouden worden in het klooster van de Ursulinnen (thans klooster en schoolgebouw van de Zusters Kindsheid Jesu) op het Gemeenteplein. De klokkentoren – of datgene voor wat het toch moest doorgaan: een klokkenhok – werd  op het Gemeenteplein tijdelijk opgericht. In 1871 was het gebouw voltooid. De eerste lijkmis die in de nieuwe kerk werd gelezen was voor pastoor Clerckx. De vloer van de kerk was toen nog niet gelegd.

 

 

 

 

                                                                    Huidige Kerk                                                                                                                                                            Oude Kerk