Oproep: Eerste Wereldoorlog

Limburg 1914 1918 logo_large1914-08-05 Alfons Vanherle f verkl    

 

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dit zal volgend jaar in het hele land uitgebreid herdacht worden met allerlei activiteiten. Ook in Lummen willen wij herdenken wat er toen gebeurde. Er worden historische wandelingen georganiseerd, lezingen, een tentoonstelling en een aantal leden van de Geschied- en Heemkundige Kring is volop bezig aan twee boeken over De Eerste Wereldoorlog. In januari werd al een eerste boekje uitgegeven met als titel ‘Burgerslachtoffers in Lummen tijdens de Groote Oorlog’ en de leden van de Geschied- en Heemkundige Kring ontvingen daarvan een gratis exemplaar.                       

                                                                                        

                                                                           Lummenaar Vanherle die op 5/8/1914 in Luik sneuvelde.

 

Wij doen nu een oproep om foto’s, documenten of andere voorwerpen over 1914-1918 gratis te laten inscannen in het G.C.O.C. Oosterhof (Dr. Vanderhoeydonckstraat 56). Je krijgt je stukken onmiddellijk terug mee naar huis. Je kan hiervoor terecht aan onze UiTbalie, tijdens de kantooruren (maandag van 13 tot 20 uur, en dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur).

 

We zijn op zoek naar foto’s genomen in Lummen voor, tijdens of na de Eerste Wereldoorlog en foto’s van attributen van de Eerste Wereldoorlog zijn ook welkom. Heel interessant zijn kranten, documenten of brieven die werden geschreven tijdens de Groote Oorlog, maar ook medailles of andere voorwerpen zijn welkom. Ook over elke Oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog zoeken wij een informatie, foto’s, brieven, kaarten en gegevens zoals: Waar woonde hij? Welk beroep oefende hij uit ? Was hij getrouwd, zo ja, met wie? Had hij kinderen? Zo ja, de namen, geboortedata, … Van de soldaten die sneuvelden of overleden in concentratiekampen, burgers die vermoord werden of weggevoerden die in het buitenland overleden zoeken we bidprentjes en andere gegevens. Bedoeling is dat heel wat informatie getoond wordt tijdens een tentoonstelling en interessante dingen zullen allicht opgenomen worden in een boek.

 

Meer informatie: UiTbalie, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen, 013/390.515
en e-mailen kan naar uitbalie@lummen.be

 

Koen Luts