In April 1983 werd door Hugo Rombaut (+ 13 04 1990 ) een oproep gedaan in het gemeentelijk informatieblad "de lummenaar".

  Als inwijkeling vond hij dat Lummen op historisch vlak een bijzonderheid was en dat moest volgens hem nader onderzocht worden.

Een heemkundige kring zou de oplossing zijn , in praktisch geen tijd schaarde hij een groep van 12 mannen rond zich.

Op 21 September 1983 werd een kennismaking vergadering gehouden in zaal Oosterhof en nog diezelfde vergadering werden alle taken uitgedeeld om in de volgende vergadering een ontwerp van statuten goed te keuren en een raad van bestuur te benoemen.

Op Oktober van hetzelfde jaar werden de statuten van de vereniging goedgekeurd en de naam van de vereniging gekozen.

GESCHIED EN HEEMKUNDIGE KRING VAN GROOT LUMMEN.

Ook werd democratisch een bestuur gekozen:

Voorzitter:            Paul Lenaerts

Ondervoorzitter:    Jean-Pierrre Bonneux

Secretaris:             Hugo Rombaut

Schatbewaarder:   Francois Peeters