Het dialectwoord “ Gritsel”

   

Het woord gritsel heeft de betekenis van “hark” in het oosten van Vlaams-Brabant, in het zuidoosten van de Antwerpse Kempen en in het westen van Belgisch-Limburg.

Dit woord zou verklaard kunnen worden van het oude woord gries, gruis, of van griet grof zand, steengruis. Een andere verklaring leidt het woord echter af van een Waals werkwoord grugi, van het Franse gruger, fijnmaken in kleine stukken breken. Dit Franse werkwoord komt op zijn beurt weer uit het Germaans en is verwant met het Nederlandse gruis.

Interessant is nog dat in de omgeving van Diest een houten hark altijd gritsel, genoemd wordt, maar dat men er het woord herk gebruikt voor een ijzeren hark met kleinere tanden dan die van een gritsel. Het woord gritsel wordt daar ook voor een ijzeren hark met grotere tanden gebruikt, waarbij de steel dan (dikwijls) niet loodrecht, maar schuin op de kam staat.

 

 

Uit: HEEM-INFO LUMMEN (verzameling van 73 dialectwoorden)