Het dialectwoord “ gaar”

 

Het hek van een weide. Dit woord is ook in het oostelijk deel van Brabant bekend. Het duid normaal een houten hek aan en is verwant met het oude Duitse woord Gatter, nu Gitter, hekwerk, traliewerk, hek, en verder ook met gordel, riem, gorden, oorspronkelijk vlechten, tegader samen en gade, echtgenoot, allemaal woorden die de gedachte “verbond, verenigd” uitdrukken.

Gaar duidde oorspronkelijk een verbinding van tralies en spijlen aan heeft daarna de betekenis “hek” gekregen. Het is juist zoals ‘stichel’ een oud woord.

 

 

Uit: HEEM-INFO LUMMEN (verzameling van 73 dialectwoorden)