Het dialectwoord “ alink”.

 Soms zegt men wel eens: “ Van de honger had hij bijna een ‘alink’ brood opgegeten”.

Van waar komt het woord ‘alink’?

 Alink betekent gans, geheel, niet kapot, bijvoorbeeld “ hij dronk een alinke fles limonade uit” of “ niets was nog alink aan die auto toen hij gebotst had”.

Hier gaat het over een oud woord dat we in het Nederlands vinden als alinc, aling.

In oude oorkonden was het een heel gewoon woord, bijvoorbeeld” die alinge somme, die alinge gemeynde, desen alingen jaer” telkens met de betekenis “geheel, gans”.

 Volgens het grote Middelnederlandsch Woordenboek is dit woord afgeleid van al, met een lange a-klank. In latere tijd werd alinc tot alling. In Lummen is de oude vorm blijkbaar nog bewaard gebleven. In hedendaagse dialectwoordenboeken is dit woord nergens vermeld gevonden.

 

Het dialectwoord “bediemme”.

 Ik zal “bediemme” naar je toekomen. In de betekenis: ik zal weldra naar je komen.

 Bediemme: dadelijk, terstond. Dit is een vervorming  van meteen, dat in het Algemeen Nederlands “ tegelijkertijd” en “ dadelijk, onmiddellijk daarop” betekent. De overgang van meteen naar bediemme zien we in de volgende vormen voor Leuven opgegeven:”medeen, bedeen, bedeenent”.

  

Uit: HEEM-INFO LUMMEN (verzameling van 73 dialectwoorden)