Het dialectwoord “ ieverans en nieverans”

Het dialectwoord ieverans, ergens dat in het grootste deel van de provincie Brabant, Antwerpen en Belgisch-Limburg bekend is, komt van een oud woord iewaar.

Dit woord was samengesteld uit een onbepaald ie, dat ook in iemand, iets en ieder voorkomt, en waar: het betekende dus ‘op één of andere plaats’. Met het achtervoegsel –ings werd hiervan een vorm iewerincs gevormd, waarvan de gewestelijke vorm ieverans werd afgeleid.

Met de oude ontkenningsvorm ne, die bijvoorbeeld ook in niets, nergens en niemand te vinden is, werden van iewerincs en ieverans  de woorden niewerincs en nieverans gevormd, met de betekenis ergens.

 

 

 

 

Uit: HEEM-INFO LUMMEN (verzameling van 73 dialectwoorden)