Het dialectwoord “ gleunig”

Het woord gleunig, dat in Lummen gebruikt wordt voor “gloeiend” komt in het oosten van Oost-Brabant voor in de vorm van gluntig of geluntig en in Hasselt  in de vorm van gelendzig, of gel(è)èndjig.

   Dit woord is eigenlijk gevormd van gloeiend met het achtervoegsel –ig. In Oost-Brabant is de oe door umlaut, onder invloed van de volgende i van –ig, tot u geworden. Zo krijgen de woorden met oe in deze streek in de verkleinvorm ook een u, bijv. boek wordt bukske.

 

 

 

Uit: HEEM-INFO LUMMEN (verzameling van 73 dialectwoorden)