Het Lidgeld bedraagt.

Gewoon lid        12.00 Eur.

Steunend lid     15.00 Eur.

Ieder lid bekomt 2 maal per jaar een uitgave,   Heerlijckheyt.

Rekening n IBAN - BE53 7845 3454 0653

Geschied en Heemkundige Kring Lummen.