LUMMEN LINKHOUT EN MELDERT

TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

Reeds een eeuw lang zijn de vernietigde brand , de burgermoorden in Lummen en Meldert in 1914 en de vele verhalen en verslagen van onderdrukking en lijden een belangrijk gegeven in de geschiedenis van Groot-Lummen.

Meer dan vijftig personen bezorgden ons allerhande informatie en documentatie in verband met de Eerste Wereldoorlog in Lummen, Linkhout en Meldert. Ook de archieven en uitgaven van de Geschied- en Heemkundige Kring van Groot-Lummen werden geraadpleegd en gebundeld tot een boek bestaande uit 7 hoofdstukken.

De presentatie van het boek – met PowerPointvoorstelling – zal plaats vinden op 6 november 2014, om 20.00 u. , in de bibliotheek van Lummen.

Indien u niet kan aanwezig zijn bij de voorstelling dan kan je het boek kopen door overschrijving van 20 euro op rekeningnummer BE53 7845 3454 0653 ten name van "Geschied- en Heemkundige Kring van Groot-Lummen", en dit liefst voor 30 november 2014. Het boek kan vanaf 8 december 2014 afgehaald worden in de bibliotheek van Lummen (Groenstraat 42). Gelieve op het overschrijvingsformulier duidelijk uw naam en adres te vermelden, evenals het aantal boeken.

Wenst u het boek aan huis te laten bestellen dan bedragen de verzendkosten € 8.

Het boek telt 215 bladzijden en is in kleurendruk met ruim 220 afbeeldingen, foto’s en/of tekeningen.

Gedrukt op Maxi-offset 90gr.

Kaft: Maxi-offset 350gr.

Druk: Acta Pre press, Herk-de-Stad.

Lay-out: Kristel Vilters.